Kötü barış iyi bir savaştan daha iyidir…

Kötü barış iyi bir savaştan daha iyidir…

Kötü barış iyi bir savaştan daha iyidir…

Oluşturulma Tarihi: 18-01-2017 14:16:36

Kötü barış iyi bir savaştan daha iyidir…

Hiç kuşku yok ki; Demokrasiye, hak ve
özgürlüklere, eşitliğe, dayanışmaya, hukukun üstünlüğüne inanan her birey, 
savaşların, terörün, kavganın verdiği acıyı “Dünya Barış Günü” ne ihtiyaç
duymadan zaten yüreğinde hisseder. 

Bu acıyı en iyi, terörü ve çatışmayı yıllardır
kendi içinde yaşayan, her gün bir başka evde ağıtların yakıldığı anaların evlat
acısıyla yıkıldığı ülkemiz insanı bilmektedir. 

Bu acıları her yurttaşım gibi, dünyada savaşa ve
teröre karşı duran her insan gibi ben de yüreğimin derinliklerinde duyuyorum. 

Ülkemde ve dünyanın farklı bölgelerinde, farklı
isimler altında insanlık suçu işlemeyi sürdüren ve dünya barışını tehdit eden
bütün savaş ve terör örgütlerini lanetliyorum. 

Bütün uygar dünya’yı, ne nedenle olursa olsun
halkları savaşa sürükleyen, hukukun olmadığı, özgürlüklerden mahrum, yoksulluk
ve sefalete terk edilmiş toplumları, teröre ve direnişe sürükleyen ekonomik ve
siyasal eşitsizliklere karşı birleşmeye davet ediyorum. 

Bilginin ve teknolojinin yanı sıra, özgürlükçü
demokrasinin giderek önem kazandığı küresel bilinç içinde, insanların huzur, 
güven ve mutluluk içinde yaşamasının en temel koşulu barış ve dostluk ortamının
sürekliliğini sağlamaktır. 

Bu anlayışımı 1 Eylül Dünya Barış günü
dolayısıyla ülkemin ve tüm dünyanın barışseverleri ile paylaşmak istiyorum.

Mustafa SARIGÜL

Site creation & technology by Baytemizel