“Şah Fırat” eyleminin, bir operasyon olmadığı açıktır.

“Şah Fırat” eyleminin, bir operasyon olmadığı açıktır.

“Şah Fırat” eyleminin, bir operasyon olmadığı açıktır.

Oluşturulma Tarihi: 18-01-2017 14:16:32

Süleyman Şah Türbesi, sınırlarımız dışındaki uluslar arası sözleşmelerle kabul ve imza altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti mülkünün terk edilişi ve polis yasası son günlerdeki ülke gündemimizin en üst sıralarında yer almaktadır.

 

Birlikte yaşamaya karar vermiş toplumlara ait topraklar sadece yaşayanlar için değil, geçmişte bu topraklar için bedel ödemiş olanlardan başlayarak gelecek kuşaklara uzanan bir miras sorunudur. Dünyadaki bütün toplumlar için sahip oldukları topraklar onların var oluş sebebidir. Hiçbir sebep ve bahane toplumları var eden mülkün terk edilmesi için yeterli değildir.

 

Söze konu “Şah Fırat” eyleminin, bir operasyon olmadığı açıktır. Operasyon karşı güçlerin izni ve istemi dışında sizin iradenizle gerçekleşen fiilin adıdır. Ayrıca uluslar arası taahhüt altındaki kendi toprağımızdan, kendi askerimizi, hatta eşyalarımızı, karşı güçlerin savaşçılarının el salladığı ve bayraklarının dalgalandığı yollardan geçirerek nakledişimiz, bir başka deyişle kaçırmamız ulusal onurumuzu olağanüstü zedeleyicidir.

 

Ayrıca bu olaya, kahramanlık süsü vermek, ardından zafer türküleri çığırmak, dünyada eşsiz ve gerçek kahramanlık destanları olan bir ulusa vefasızlıktır.

 

Hiçbir bahane ve sebep, niteliği, vasfı, coğrafyası ne olursa olsun vatan mülkünün terk edilme nedeni olamaz.

 

Uluslar arası sözleşme ve kabullerle tapulanmış toprağın terk edilerek, aynı ebatta başka bir toprağın varlığından söz etmek ise uluslar arası hukuku bilmemek ve haksız yere işgalci durumuna düşmektir.

 

Olay sadece toprak kaybı değildir. Esas olay ve tehlike üzerinde bayrağımızın dalgalandığı, askerimizin bulunduğu bir toprağı tehdit etme cüret ve cesaretini vermiş olmamızdır.

 

Gündemimizi işgal eden diğer konu ise ”iç güvenlik yasası” adıyla dayatılan yukarıda adını koyduğum “Polis Yasası”dır.

 

İçinde yaşadığımız olağanüstü tehlike karşısında hiçbir bahane ve neden dostlarına güven veren, düşmanlarına korku salan Laik Demokratik Cumhuriyetimizi savunmaktan daha önemli olamaz.

 

Bütün bu endişe verici gelişmeler yapılacak olan 6 Haziran 2015 seçimlerini ailemizin, ülkemizin hatta dünyanın geleceği açısından olağanüstü önemli hale getirmiştir. Umuyor ve diliyorum ki bütün yurttaşlarım gidişin farkında olsunlar.


Mustafa SARIGÜL

Site creation & technology by Baytemizel